סרטי הדגמה של קאטה טאי צ'י צ'ואן

חימום לפני קאטה טאי צ'י צ'ואן:

 

קאטה טאי צ'י צ'ואן  – חלק ראשון:

 

קאטה טאי צ'י צ'ואן  – חלק שני:

Server monitoring / website monitoring with Livewatch.de
Server Monitoring with Livewatch.de