About: אסף בן דוד

מתרגל אומנויות לחימה במרכז לאומנויות מסורתיות - טאי צ'י צ'ואן, אייקידו, איאיידו,קשת מסורתית מורה לטאי צ'י צ'ואן בדרך האומנויות הפנימיות.

Recent Posts by אסף בן דוד

ירידה לפרטי הפרטים הקטנים

בכתבים הקלאסיים  טאי צ’י צ’ואן ג’נג שתורגם לעברית ע”י דוד מיכאלי: “המקור הוא לעזוב בתוך עצמי ולהקשיב לאחר. רבים טועים בנטישת הקרוב בשאיפתם אל הרחוק. ירידה לפרטי הפרטים הקטנים נדרשת במבט לטווח ארוך ואינה נושא לויכוח על ידי הלומד.” ניתן להמחיש עניין זה ע”י הסתכלות בתמונה הבאה אחת 72 נקודות...
Read more

功夫 קונג פו – (Gung fu/Gongfu) – טאי צ’י צ’ואן

למרות השימוש במערב במושג קונג פו  (kong / gong fu) בהקשר לאומנויות לחימה סיניות, מקור המושג קונג הוא היכולת של אדם להתמיד בעיסוקו זמן רב תוך שיפור המיומנות – מה שמבדיל במשך הזמן בין אדם שמיומן בשטחו לאומן. הביטוי המקביל באומנויות לחימה סיניות יהיה וושו (wǔshù).   (fū)  הישג ,...
Read more

משמעות הקידה באומנויות לחימה מסורתיות

כשאתה/ת קד למקום, לדוג’ו , הינך מעריך ומביע תודה על קיומו ותרומתו לך ולחברך. סימן שאתה מבין את ערכו, מעורב ומטפל בו כראוי ורואה עצמך כחלק מישותו. כשאתה/ת קד לחברך אתה מביע כלפיו כבוד והערכה, נותן בו אמון בידיעה שישמור עליך ומביע תודה על שהוא נכון ללמדך. כשאתה קד למורך...
Read more

בודו Budō 武道

בו Bu תורגם במערב ל Martail שהוא אל המלחמה  ודו dō  מסמל דרך או נתיב, את המושג דרך ניתן למצוא בתרבויות שונות כמו למשל בבודהיזם שם מרגה (mārga) מסמל דרך. הדרך יכולה להיות דרך חיים שמחליטים ללכת בה תוך דבקות בקאטה או סדרה של חוקים ,מנהגים ,והנחיות כמו למשל ביהדות...
Read more

קידה באומנויות לחימה סיניות – wushu

יד מעל יד  – בעמידה זקופה יד שמאל עוטפת את יד ימין המאוגרפת.  – פירוש אחד: ארבעת האצבעות של כף היד השמאלית מייצגות מוסריות,חוכמה, בריאות, ואמנות אשר מסמלים את רוח הלימוד והתירגול באמנויות לחימה.האגודל השמאלי מכופף מעט כדי לרמוז שאסור להיות שחצן או מרוכז בעצמך. האגרוף הימני מסמל תרגול קפדני.יש...
Read more

Recent Comments by אסף בן דוד

    No comments by אסף בן דוד yet.

Server monitoring / website monitoring with Livewatch.de
Server Monitoring with Livewatch.de