Category Archives: מאמרים טאי צ’י צ’ואן

מאמרים ממקורות שונים בטאי צ’י צ’ואן

ירידה לפרטי הפרטים הקטנים

בכתבים הקלאסיים  טאי צ’י צ’ואן ג’נג שתורגם לעברית ע”י דוד מיכאלי: “המקור הוא לעזוב בתוך עצמי ולהקשיב לאחר. רבים טועים בנטישת הקרוב בשאיפתם אל הרחוק. ירידה לפרטי הפרטים הקטנים נדרשת במבט לטווח ארוך ואינה נושא לויכוח על ידי הלומד.” ניתן להמחיש עניין זה ע”י הסתכלות בתמונה הבאה אחת 72 נקודות...
Read more

משמעות הקידה באומנויות לחימה מסורתיות

כשאתה/ת קד למקום, לדוג’ו , הינך מעריך ומביע תודה על קיומו ותרומתו לך ולחברך. סימן שאתה מבין את ערכו, מעורב ומטפל בו כראוי ורואה עצמך כחלק מישותו. כשאתה/ת קד לחברך אתה מביע כלפיו כבוד והערכה, נותן בו אמון בידיעה שישמור עליך ומביע תודה על שהוא נכון ללמדך. כשאתה קד למורך...
Read more

ההיסטוריה של הטאי צ’י

הסינים פיתחו את אומנויות הלחימה בזמנים עברו לצרכי הגנה טריטוריאליים על מנת להגן בפני תוקפים שניסו לפלוש למחוזותיהם. פילוסופיה: אחד מהשורשים המרכזיים שממנו נוצרה אומנות הטאי צ’י היא מתרבות שעיקרה מנוסח בספר אי צ’ינג – ספר התמורות שהסינים חיו על פיו במשך אלפי שנים ( מאה שלישית ליפני הספירה זמן...
Read more

טאי צ’י צ’ואן ג’ינג : 8 הטריאגרמות (בה גואה).

הקשרים של טאי צ’י צ’ואן למסורת הסינית העתיקה ולאחד הספרים הקנונים של המסורת הסינית  האי צ’ינג  .שנקראה ספר התמורות  מתקיים דרך סמל שמונת הטריגרמות  שחיבר לרפואה , פילוסופיה ודרך חיים למטה הקשרים לכל אחת מהטריגרמות שמיים – צ’אן פנג (Peng) – יאנג למעלה קדימה ימינה ושמאלהאדמה-קאן לו (Lu)- יין ישר...
Read more

טאי צ’י צ’ואן אופיו הבסיסי

פירוש המושג טאי צ'י צ'ואן הוא האגרוף העילאי הגדול או האגרוף הגדול חסר הגבולות. טאי צ'י זה מושג השייך לפילוסופיה הסינית המדבר על יין ויאנג כניגודים המשלימים זה. התרגום הישיר של צ'ואן הוא אגרוף – יש המסמנים את הטאי צ'י צ'ואן כאומנות לחימה. כאשר אנו מתרגלים טאי צ'י צואן היין...
Read more

Server monitoring / website monitoring with Livewatch.de
Server Monitoring with Livewatch.de