סמל הבה גווה בפילוסופיה הסינית ובדרך החיים הטאואיסטית בא לייצג את רעיון המציאות באמצאות שימוש בשמונה אלמנטים והקשרים ההדדיים ביניהם. כל אחד מן האלמנטים כולל שלושה קוים שלמים או מקוטעים המייצגים אופי יותר יין או יאנג. כל אחד מהסימנים מיוצג ע"י כיוון  ,אלמנט מהטבע וקשרים נוספים מכיוונים שונים שהיו באותה...
Read more